ΣΤΟΠ ΟΜΟΦΟΒΙΑ

Υπέρ του πολιτικού γάμου και του συμφώνου συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών η Επίτροπος Διοικήσεως Κύπρου

Posted in νομοθεσία, LGBT δικαιώματα by stopomofovia on April 10, 2010

Η Επίτροπος Διοικήσεως Κύπρου, Ηλιάνα Νικολάου, έδωσε στη δημοσιότητα “Έκθεση αναφορικά με τη νομική κατοχύρωση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών”, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 10%.

Στην Έκθεση, χαρακτηρίζει επικατική την ανάγκη να αναγνωριστούν νομικά οι σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως, το νομικό κενό στην κυπριακή νομοθεσία σχετικά με τις σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών συνιστά ευθεία διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε βάρος πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Έκθεση προέκυψε ως απάντηση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε δύο παράπονα Κύπριων πολιτών που υποβλήθηκαν στο διάστημα των τελευταίων πέντε μηνών. Το ένα αφορούσε την περίπτωση του 24χρονου Μ. Α. από την Πάφο, ο οποίος κατήγγειλε ότι το κράτος δεν του επιτρέπει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον επί 6 χρόνια σύντροφό του. Παρ’ όλο που είχαν ήδη συνάψει γάμο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος δεν αναγνώρισε την ένωση τους ως νόμιμη. Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε από τον Η. Α. αναφορικά με τη δυνατότητα του συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί διαρκή και σταθερή σχέση, να μείνει στην Κύπρο πέραν τoυ χρονικού ορίου που προβλέπει η άδεια παραμονής του.

Στα συμπεράσματα της έρευνας, η Νικολάου αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, ο παραδοσιακός ορισμός του γάμου υπέστη σημαντικές αλλαγές: αφαιρέθηκαν βασικά συστατικά στοιχεία του ως άμεση συνέπεια της κατοχύρωσης θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτό της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας των φύλων, καθώς επίσης και της θεσμοθέτησης  του πολιτικού γάμου και του διαζυγίου. Μάλιστα, σε αρκετές χώρες, η διαφορετικότητα των φύλων έχει παύσει πλέον να θεωρείται συστατικό στοιχείο ενός έγκυρου γάμου.

Επικαλείται σχετικά το νομικό καθεστώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες: “Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκετές έννομες τάξεις αναγνώρισαν θεσμικά τις ομόφυλες συμβιώσεις, είτε με την υπαγωγή τους στο δίκαιο του πολιτικού γάμου (Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία) είτε με την καθιέρωση ενός ενιαίου για τα ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια συμφώνου (Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ανδόρα) είτε με την καθιέρωση ενός συμφώνου που αφορά μόνο στην καταχώρηση της συμβίωσης ομοφύλων (Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία)”.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει το κενό δικαίου που υπάρχει αναφορικά με τη νομική αναγνώριση των συμβιωτικών σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και υποστηρίζει ότι μια τέτοια αναγνώριση δεν απαγορεύεται από το σύνταγμα: “Όπως μάλιστα προκύπτει από τη μελέτη του οικείου κανονιστικού πλαισίου, η προοπτική νομικής αναγνώρισης αυτών των σχέσεων  δεν συναντά προσκόμματα συνταγματικής υφής, καθώς το σύνταγμα παραπέμπει σε νόμο του κράτους για τη ρύθμιση του θέματος. Στην πράξη, η εισαγωγή ρύθμισης για τη νομική αναγνώριση της ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου και του αντίθετου φύλου θα συνιστούσε ρεαλιστική ανταπόκριση σε μια υπαρκτή κοινωνική ανάγκη”.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η νομική κατοχύρωση της ελεύθερης συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών δεν υποσκάπτει το θεσμό του γάμου, αλλά ανταποκρίνεται σε μια εξελισσόμενη κοινωνική πραγματικότητα καθώς και στις πραγματικές ανάγκες ατόμων που είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Στη συνέχεια, η Επίτροπος Διοικήσεως, εκφράζεται θετικά σχετικά με τη θεσμοθέτηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, λέγοντας: “Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το δικαίωμα σύναψης γάμου όπως και η έννομη προστασία κάθε άλλης σχέσης που αφορά την ιδιωτική ζωή του ατόμου, άπτεται της αυτονόητης αρχής σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τον ίδιο σεβασμό και προστασία σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Η πλήρης παραγνώριση υπαρκτών κοινωνικών μορφωμάτων, όπως η χωρίς γάμο συμβίωση και οι συνέπειες που αυτή παράγει (ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές, φορολογικές, περιουσιακές) στη βάση και μόνο του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού είναι προφανές ότι παραβιάζει  την αρχή της μη διάκρισης”.

Τέλος, η Έκθεση υποστηρίζει ότι η νομική αναγνώριση της ελεύθερης συμβίωσης προσώπων του ιδίου φύλου, κρίνεται επιβεβλημένη, στα πλαίσια της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς το κενό δικαίου δημιουργεί ανισότητες και αναπαράγει αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις έναντι των γκέι και λεσβιών. Άλλωστε, ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η οποία είναι ήδη μέρος της κυπριακής έννομης τάξης, συνιστά άμεση διάκριση Ευρωπαίων πολιτών λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σύμφωνα με την κα Νκολάου, ο Κύπριος Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης διαβεβαίωσε ότι “η έκθεση θα τύχει της απαραίτητης μελέτης και θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν σημεία για τα οποία θα μπορούσε να γίνει αλλαγή της πολιτικής του Υπουργείου, με στόχο να προσαρμοστεί στην κατεύθυνσης της ίσης μεταχείρισης και τον τερματισμό «τυχόν Φυλετικών ή άλλων διακρίσεων»”.

Τι είναι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως;

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως έχει το γενικό καθήκον της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη όταν αυτά επηρεάζονται από πράξεις ή αποφάσεις διοικητικών οργάνων που είναι αντίθετες στο νόμο, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή δεν ανταποκρίνονται προς την ορθή διοικητική συμπεριφορά.

Αποτελεί την κυπριακή εκδοχή του Ombudsman (Συνήγορου του Πολίτη) και από το Μάιο του 2004 λειτουργεί και ως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, και Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση στην Εργασία με βάση τη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατ΄εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών.

Ποια είναι η Επίτροπος Διοικήσεως;

Η Ηλιάνα Νικολάου γεννήθηκε στη Λευκωσία, σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άσκησε το επάγγελμα της δικηγόρου και το 1981 διορίστηκε Νομικός Βοηθός στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το 1990 διορίστηκε δικαστής του νεοσύστατου τότε Οικογενειακού δικαστηρίου και το 1992 Πρόεδρος του ιδίου δικαστηρίου. Το 1997 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1998 κατέχει το αξίωμα της Επιτρόπου Διοικήσεως. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου για Ρατσισμό και τις Διακρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisements

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] αλλά και του Ρώσου ακτιβιστή Nikolai Alekseev αλλά και η Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως Κύπρου σύμφωνα με την οποία είναι επικατική την ανάγκη να […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: