ΣΤΟΠ ΟΜΟΦΟΒΙΑ

Η Σλοβενία μπροστά στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία

Posted in νομοθεσία, LGBT δικαιώματα by stopomofovia on March 2, 2011

Ο διεθνής οργανισμός προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch απευθύνθηκε με επιστολή στα μέλη του κοινοβουλίου της Σλοβενίας, συνιστώντας ότι το κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει το νέο οικογενειακό κώδικα που προτείνει η κυβέρνηση της Σλοβενίας.

Ο νόμος προβλέπει την επέκταση της ισχύος του πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια και την ισότητα του συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα από το φύλο, ενώ συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία.

Ο Boris Dittrich, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος Δικαιωμάτων των LGBT του Human Rights Watch, δήλωσε: “Τα τελευταία χρόνια πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επεκτείνει τον πολιτικό γάμο και το δικαίωμα τεκνοθεσίας και στα ομόφυλα ζευγάρια. Ο οικογενειακός κώδικας που προτείνεται είναι η ευκαιρία της Σλοβενίας να προστεθεί στον κατάλογο των χωρών στην Ευρώπη που δίνουν τη δυνατότητα στα ομόφυλα ζευγάρια να συμμετέχουν πλήρως στην οικογενειακή ζωή”.

Σύμφωνα με το Human Rights Watch, είναι αρκετές οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη  που έχουν αντιληφθεί πόσο επείγον είναι να δοθεί τέρμα στις διακρίσεις στην πρόσβαση στον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία. Το δικαίωμα πολιτικού γάμου και τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια ισχύει από το 2001 στην Ολλανδία, από το 2003 για το Βέλγιο (από το 2006 ισχύει και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία). Η Ισπανία ακολούθησε το 2005.  Ο γάμος στη Νορβηγίακαι τη Σουηδία ισχύει από το 2009, στην Πορτογαλία και την Ισλανδία από τον Ιούνιο του 2010. Εκτός Ευρώπης, η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, η Αργεντινή, η Πόλη του Μεξικού και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ αναγνωρίζουν το γάμο των ζευγαριών του ίδιου φύλου.

Η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της Σλοβενίας πρότεινε το σχετικό νομοσχέδιο ήταν τον Σεπτέμβριο του 2009. Ο νέος οικογενειακός κώδικας, σε συμφωνία με τα διεθνή στάνταρντς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ευθυγράμμιση με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα εθνικά δικαστήρια της Σλοβενίας, εισάγει τρεις σημαντικές και αναγκαίες αλλαγές:

– Στο άρθρο 2, ορίζει ως “οικογένεια” την ένωση ενός/μίας ενήλικα ή δύο ενηλίκων και ένα παιδί, με την απαιτούμενη σχέση βάσει του ρόλου του /της ενήλικα ως κηδεμόνα και όχι βάσει της βιολογικής σύνδεσής του/της.

– Το άρθρο 3 ορίζει ότι “ένωση γάμου” είναι μια ένωση μεταξύ δύο ανθρώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

– Το άρθρο 213 παρέχει το δικαίωμα της τεκνοθεσίας σε έναν γονέα ή σε ζευγάρι γονέων τόσο για ετερόφυλα όσο και για ομόφυλα ζευγάρια.

Το δικαίωμα στο γάμο είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται τόσο από το Άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όσο και από το Άρθρο 9 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναγνωρίζεται και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής στα Άρθρα 8 και 7 αντίστοιχα. Το δικαίωμα στην ισότητα και την απαλλαγή από διακρίσεις ορίζεται, επίσης, στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και στα Άρθρα 20 και 21 της Χάρτας.

“Οι κυβερνήσεις που δεσμεύονται στην ισότητα, δεν πρέπει να αποκλείουν κανέναν απόσ υγκεκριμένα πεδία της αστικής ζωής” δήλωσε ο Dittrich. “Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δοθεί τέλος στην άνιση μεταχείριση στο θέμα της αναγνώρισης των οικογενειών και των σχέσεων”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: